Zde může být vaše reklama.

Kostely Olomouckého kraje: Kostel sv. Marka v Litovli

Kostely Olomouckého kraje: Kostel sv. Marka v Litovli

12. 06. 2018 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Unikátní gotický kostel leží v původním církevním obvodu, kde se dál nachází či nacházela kaple svatého Jiří, hřbitov, na kterém se pohřbívalo do roku 1784, fara a škola. Kostel byl upravován ve druhé polovině 15. století a dále v období renesance. Současná podoba je výsledkem barokní přestavby v letech 1675–1680.

videoprojektory web

První písemná zmínka o kostelu je z roku 1342. Další zmínky pocházejí z let 1382, 1386 a 1383. Patronátní právo nad kostelem měly cisterciačky z kláštera ve Starém Brně, které jej obdržely od Elišky Rejčky. Držely jej až do roku 1562. V roce 1623 kostel spolu s klášterem a kostelem svatého Ducha vyhořel. V letech 1675–1677 byl kostel barokně přestavěn olomouckým stavitelem Melichorem Donkem. Věž byla zvýšena a dokončena v roce 1699, tento letopočet je uveden na konstrukci zvonové stolice. V první polovině 18. století byla ke kostelu přistavěna tzv. Engelmannova kaple vysvěcená pravděpodobně v roce 1741.
V roce 1857 byl kostel vymalován v historizujícím slohu a zbudován nový oltář. Ten provedl Jan Koblische ze Šternberka podle návrhu P. Floriána Müllera. Ze starého oltáře byly použity pouze sochy. V letech 1900–1901 byla obnovena Mariánská kaple. Současně – díky daru A. Gürtlové z Litovle – byla klenba kostela vyzdobena čtyřmi malbami výjevů ze života Panny Marie (Narození, Zvěstování, Nanebevzetí a Korunování). Malby provedl malíř Jindřich Taschner z Prostějova. V roce 2015 byly instalovány vitráže v pěti oknech závěru kostela. Podle návrhů Aleny Ponížilové ze Zlína je vyrobila firma Vitráže Bruštík ze Zábřehu. Námětem jednotlivých vitráží jsou tajemství růžence světla.
-ms-

Další články